kummutid, puhvetid, kapid

Väike puhvet

Üritasin võimalikult palju säilitada vanu spooni -ja puitmaterjale.

Enne restaureerimist

Restaureerimine

Peale restaureerimist